söndag 17 april 2011

Geologiska tidsperioder

Geologiska tidsperioder (geologisk tidsskala)

Den geologiska tidsskalan började innan jordens uppkomst. Det påbörjades för 4567 miljarder år sedan med att solsystemet uppkom. Det jag redovisar nedan stäcker sig dock från dess att jorden bildades för drygt 4,5 miljarder år sedan fram tills idag. (nutid) Man kan dela upp den i olika delar.

Första delen – Arkeikum – början tills för ca 2500 miljoner år sedan. Här uppkommer livet, men i en outvecklad form bestående av enkla encelliga organismer.

Andra delen – Proteozoikum – från ca 2500 miljoner år tills för 540 miljoner år sedan. Under denna del skapades stor del av Sveriges berggrund, även kallat ”urberget”. Livet fortsätter att

bestå av encelliga organismer fram till slutet av denna epok (eon)

Sista delen – Fanerozoikum – Flercelliga organisermer uppstår, först i havet. Sedan även upp på land. Fortgår även idag.

De två första delarna brukar man kalla för Prekambrium.

Man brukar dela upp varje del i Eoner, eror och perioder.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar